Anketu 'Moji izbori' izradili su Europa Digital d.o.o. i EPH media d.o.o., odnosno Organizatori ankete, koji imaju sva prava i obaveze koje proizlaze iz ankete.

Korištenjem ankete sudionici prihvaćaju ove Uvjete korištenja.

Anketa je anonimna i dobrovoljna.

S jednim Facebook profilom sudionik u anketi može sudjelovati samo jednom.

Sudionici mogu u anketi sudjelovati od ponedjeljka 19. listopada do petka, 6. studenog u 23:59:59 sati, nakon čega će samo moći vidjeti rezultate glasovanja njihovih Facebook prijatelja i rezultate glasovanja svih ostalih korisnika Facebooka koji su pristupili anketi.

Rezultati ankete su informativnog karaktera te se Europa Digital d.o.o. i EPH media d.o.o. ne mogu smatrati odgovornima za njihovu točnost.

Europa Digital d.o.o. i EPH media d.o.o. se ne mogu smatrati odgovornim za bilo koji zaključak i/ili radnju poduzetu temeljem rezultata ankete.

Sudionici ankete u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ili zbog ispunjavanja ove ankete.

Aplikacija nije izrađena, administrirana niti povezana s Facebookom te Facebook nema nikakve obaveze prema sudionicima ankete.

Organizatori ankete su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika i njegov glas ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Organizatori mogu ukupne rezultate glasovanja iskorištavati u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena na online platformama te u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Privatne informacije pojedinačnih sudionika prikupljene korištenjem ankete neće biti korištene u promotivne svrhe Organizatora.

Anketa može biti prekinuta ili izmijenjena u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.